2018-05-09     Grzegorza, Karoliny, Karola     "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie." Cyceron    
Strona główna / Gospodarka odpadami

Od 1 stycznia 2018 roku od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady odbiera
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
os. Rzeka 133,
34-451 Tylmanowa,
tel. 785 888 111

Nieruchomości niezamieszkałe

Nowa ustawa śmieciowa

Zasady selekcji odpadów

PSZOK

Przepisy prawne

Informacje

Ogłoszenie - zmiana godzin otwarcia PSZOK

 

Do pobrania: 

Harmonogram odbioru odpadów 2018:

Sucha Wola, Zalesie, Lipina, Stare Oleszyce, Stare Sioło

Zabiała, Uszkowce, Lubomierz, Futory, Borchów, Nowa Grobla

Oleszyce - zabudowa jednolokalowa

Oleszyce - zabudowa wielolokalowa

Opłata za gosp. odpadami - nieruchomości zamieszkałe 2018

Opłata za gosp. odpadami - nieruchomości niezamieszkałe 2018

Druk Deklaracji

Załącznik Nr 1 do Deklaracji

Ulotka informacyjna 2016

Ulotka informacyjna 2015

Ulotka informacyjna 2014

Ulotka informacyjna 2013

Analiza stanu gospodarki odpadami 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami 2016

 

 


Program usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Oleszyce na lata 2012-2032

 

Na terenie gminy Oleszyce obowiązuje kwartalny system uiszczania opłat.

Opłatę należy uiszczać do:
10 lutego za I kwartał,
10 maja za II kwartał,
10 sierpnia za III kwartał,
10 listopada za IV kwartał,

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Oleszyce lub przelewem na konto Gminy Oleszyce 51 9101 1026 2003 3700 1704 0001; w tytule należy wpisać dane właściciela nieruchomości i okres za który opłata jest uiszczana

 

      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.