2018-05-09     Grzegorza, Karoliny, Karola     "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie." Cyceron    
Strona główna / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Ogólne zasady
•  Zasiłki i usługi
•  Świadczenia rodzinne
•  Świadczenia alimenatcyjne
•  Karta Dużej Rodziny
•  Zespół Interdyscyplinarny
•  Policja
•  Poczta
•  Ośrodki Zdrowia
•  Apteki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenej

Siedziba

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleszycach,

ul. Mickiewicza 12

tel. 16 63 15 132,

16 631 51 00 - świadczenia rodzinne.

NIP: 7931413357

REGON: 650003370

 

Godziny urzędowania:

Od poniedziałku – do piątku

Od godz.: 7:30 – do 15:30

Kadra Ośrodka

Kierownik:

Agnieszka Sopel

tel.16 6315132

e-mail: mgops@oleszyce.pl

 

Główny księgowy: 

Zofia Sopel

Tel. 16 6315132

 

Pracownicy socjalni:

Barbara Iwanicka – starszy pracownik socjalny

Renata Szałaj - starszy pracownik socjalny

Katarzyna Lorenc – pracownik socjalny

Anna Horodko – pracownik socjalny

 

Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych:

Joanna Skiba – inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Agnieszka Janowska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych


Ogólne zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

Zasiłki i usługi
Świadczenia rodzinne
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Karta Dużej Rodziny
Zespół Interdyscyplinarny

 

      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.