2018-05-09     Grzegorza, Karoliny, Karola     "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie." Cyceron    
Strona główna / Referaty Urzędu

 

Referat Inicjatyw Gospodarczych, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Pracownicy                                       Telefon             E-mail
inż. Stec Tomasz -
Kierownik Referatu  
16 63 15 119 oleszycebgp@o2.pl
Nowak Tomasz 16 63 15 119 oleszycebgp@o2.pl
Szczygielski Jacek 16 63 28 773 bgp@ug.oleszyce.pl

Zadania Referatu

 

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej
Pracownicy                                      Telefon             E-mail
mgr inż. Nieckarz Maria-
Kierownik Referatu
16 63 28 776 rolnictwo@ug.oleszyce.pl
mgr inż. Margas Marek 16 63 15 117 rolnictwo@ug.oleszyce.pl
Kalmuk Adolf  16 63 15 117 rolnictwo@ug.oleszyce.pl

Zadania Referatu

 

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty
Pracownicy                                       Telefon             E-mail
inż. Żaczek Maria -
Kierownik Referatu  
16 63 28 791 rada@ug.oleszyce.pl
Klimczak Bożena 16 63 15 010 sekretariat@ug.oleszyce.pl
Horeczy Irena - Archiwista 16 63 28 774  
Szczebiwilk Elżbieta 16 63 28 777 kultura@ug.oleszyce.pl
mgr inż. Kwiatkowski Zdzisław - Informatyk 16 63 28 773 info@ug.oleszyce.pl

Zadania Referatu

Referat Finansowy

Pracownicy                                              Telefon            E-mail
mgr Spryńska Zdzisława-
Kierownik Referatu
16 63 15 201 ksiegowosc@ug.oleszyce.pl
Janusz Barbara 16 63 15 201 ksiegowosc@ug.oleszyce.pl
mgr Nieckarz Agnieszka 16 63 15 201 ksiegowosc@ug.oleszyce.pl
Dziedzic Teresa 16 63 28 777 place@ug.oleszyce.pl
inż. Grabik Małgorzata 16 63 28 772 podatki1@ug.oleszyce.pl
Rychlicka Jadwiga 16 63 28 772 podatki1@ug.oleszyce.pl
mgr Janowski Piotr 16 63 28 787 podatki@ug.oleszyce.pl

Zadania Referatu

   

 

Urząd Stanu Cywilnego
Pracownicy                                       Telefon             E-mail
mgr inż. Seryło Monika -
Z-ca Kierownika USC
16 63 28 789 usc@ug.oleszyce.pl
Przyszły Jan  16 63 28 789 usc@ug.oleszyce.pl

Zadania Referatu

 

 

 

 

 

      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.