2018-05-09     Grzegorza, Karoliny, Karola     "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie." Cyceron    
Strona główna / Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
•  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
•  Świetlice Wiejskie
•  Koła Gospodyń
•  Kluby Sportowe
•  Muzyka
•  Koła Łowieckie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach
 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury

ul. Rynek 6

37-630 Oleszyce

tel: 16 736 21 43

email: mgck@wp.pl


Godziny otwarcia MGOK od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Świetlica w Oleszycach od wtorku do soboty od 13.00 do 21.00

w niedzielę ( I i III  miesiąca) od 13.00 do 21.00

(w miesiącu lipcu w II i IV niedzielę miesiąca)

w przypadku pracy w niedzielę świetlica nie będzie czynna w środę.

 

Zajęcia muzyczne w poniedziałek i środę od 17.00 do 19.00

Przedmiot i zakres działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach

Ośrodek  prowadzi działalność  kulturalną i polegającą na organizowaniu,  upowszechnianiu, ochronie oraz koordynowaniu działalności kulturalnej na  terenie miasta i gminy Oleszyce.  
W   tworzeniu  programu   działalności  kulturalnej określającego jej cele i  kierunki Centrum współdziała  z Burmistrzem, Radą Miejską  w Oleszycach, z  Dyrektorami placówek oświatowych, Stowarzyszeniami,  organizacjami  młodzieżowymi i innymi instytucjami kultury.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1) rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
2) przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych,
3) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru,
5) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki,
6) prowadzenie kroniki gminnej,
7) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w zakresie ich utrzymania, zabezpieczenia, renowacji i konserwacji,współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zadania w zakresie działalności kulturalnej Ośrodek realizuje poprzez:

1) organizację uroczystości patriotycznych z okazji świąt i rocznic państwowych,

2) organizację imprez artystycznych i rozrywkowych,

3) inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,

4) podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych,

5) działalność instrukcyjno – szkoleniową i metodyczną,

6) organizację wystaw, przeglądów i innych  przedsięwzięć  w zakresie popularyzacji  dorobku kulturalnego,

7) inspirowanie oraz promowanie  działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy,

8) współdziałanie z instytucjami kościelnymi,

9) prowadzenie spraw związanych ze wspieraniem działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju  mniejszości narodowych,

10) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska,

11) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej z zakresu działania Centrum. 

 

      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.