2018-05-09     Grzegorza, Karoliny, Karola     "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie." Cyceron    
Strona główna / Policja

Policja 

Na terenie Miasta i Gminy Oleszyce funkcjonuje Komisariat Policji. Siedziba  Komisariatu znajduje się przy ul. Spokojnej nr 2. Komisariat Policji w Oleszycach podległy jest pod Komendę, Powiatową Policji w Lubaczowie.

Komendant Komisariatu jest podinsp. mgr Artur Ważny.
Teren gminy Oleszyce podzielony jest na dwie rejony:

Rejon nr 12: miasto Oleszyce i miejscowości: Futory, Borchów i Lubomierz. 
Rejon nr 13: miejscowości: Stare Oleszyce, Uszkowce, Zabiała, Stare Sioło, Lipina, Zalesie, Sucha Wola, Nowa Grobla.

Funkcjonariusze zajmują się pracą dochodzeniową jak i innymi czynnościami związanymi z obsługą interesantów, zdarzeń i czynności zleconych.

Z uwagi na mały stan etatowy służba policjantów nie jest pełniona całodobowo.
W zależności od potrzeb i aktualnych zagrożeń wystawiane są patrole w różnych godzinach rannych, popołudniowych jak i nocnych. Pod nieobecność funkcjonariuszy z Komisariatu w Oleszycach zgłoszenie na zdarzenie załatwiają policjanci dyżurujący w KPP Lubaczów. Dodatkowo na teren gminy Oleszyce kierowani do służby są funkcjonariusze ruchu drogowego z KPP Lubaczów.

Interesanci przyjmowani są każdego dnia tygodnia od godzin rannych a ponadto dwa razy w tygodniu tj. w czwartki w godz. 12:00 – 20:00 i w niedziele w godz. 14:00 – 22:00 pełniony jest dyżur w siedzibie Komisariatu w Oleszycach.

Telefon do Komisariatu
16-6328374, do KPP Lubaczów 16-6328310 lub telefon alarmowy 997 lub 112.

 

      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.