2018-03-20     Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe    
Strona główna / Gospodarka Odpadami / Nieruchomości niezamieszkałe

Od 1 stycznia 2016 roku na podstawie uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia  24 września 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne Gmina Oleszyce postanawia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym  od wszyskich właścieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (sklepy, urzedy, przedsiębiorcy prowadzacy działalność gospodarczą) odpady odbierać bedzie firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Z mocy prawa wszystkie umowy  na odbiór odpadów  z dniem 1 stycznia automatycznie ulegają rozwiązaniu.

Właściciele nieruchomości zobowiazani są  do złożenia w terminie od 1 do 14 stycznia 2016 r.  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i ponoszenie opłaty na rzecz Gminy Oleszyce. 

Do pobrania: 

Ogłoszenie

Druk Deklaracji

Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.