2018-03-20     Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe    

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Oleszyce odpady komunalne odbiera:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
os. Rzeka 133,
34-451 Tylmanowa,
tel. 785 888 111

Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady, odpady odbierają przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Działalnosci Regulowanej posiadający stosowne zezwolenia.

 Zebrane z terenu Gminy Oleszyce zmieszane odpady komunalne i odpady zielone zagospodarowane są w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów, Młyny 24, 37-550 Radymno,

Na terenie gminy Oleszyce w 2014 roku został osiągniety:
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych, i szkła -  46,00 %,
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 
0,18%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych -  100,00%

Na terenie gminy Oleszyce w 2013 roku został osiągniety:
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych, i szkła -  47,00 %,
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 
1,67%
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych -  100,00%

w 2012 roku został osiągniety:
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych, i szkła -  29,91 %,
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 
50,42%;

Na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach, 37-630 Oleszyce, ul. Nasienna 10

Godziny otwarcia

wtorek 15:00 - 17:00
środa 15:00 - 17:00
czwartek 15:00 - 17:00
piątek 15:00 - 17:00
sobota   8:00 - 16:00


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzacy z gospodarstw domowych można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach jego pracy. 

 

      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.